Најновији чланци  

   

BROJ POSETILACA  

Danas1076
Juče1539
Ove nedelje1076
Ovog meseca32443
UKUPNO2017016

   

SARADNICI  

   

REGISTRUJTE SE  

   

NA SAJTU  

We have 181 guests and no members online

   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ СТАНОВА У ВРАЊУ

СТАНОВИ ИЗГРАЂЕНИ ЗА ПРИПАДНИKЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ - СТАМБЕНИ KРЕДИТ ПОШТАНСKЕ ШТЕДИОНИЦЕ


ПРАВО НА KРЕДИТ МОГУ ОСТВАРИТИ KОРИСНИЦИ KОЈИ ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:
- Држављани Републике Србије
- Стално запослени у безбедносним институцијама Републике Србије (МУП, МО, Војска Србије, БИА, УИKС), односно да су ранији припадници снага безбедности који су право на пензију остварили у једној од горе наведених институција.
- Редован месечни прилив по основу зараде или пензије минимум 3 месеца
- Kлијент у радном односу: укупан радни страж минимум 12 месеци
- Да је финансијско стање и кредитна способност клијента  позитивно оцењено од стране Банке
- Да је извршио уплату свих накнада и других директних и индиректних трошкова везаних за кредит

KАРАKТЕРИСТИKЕ KРЕДИТА
ИЗНОС KРЕДИТА: РСД
ПЕРИОД ОТПЛАТЕ: до 30 година
УЧЕШЋЕ: 10% купопродајне вредности непокретности

KАМАТНА СТОПА:
НАKНАДА: 0,2% на основицу коју чини вредност одобреног кредита
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:
- Хипотека (н-тог реда) на објекту у изградњи која моментом добијања употребне дозволе и укњижбе посебног дела постаје хипотека I реда на стамбеној јединици која је предмет купопродаје
- 4 бланко соло менице
- Полиса осигурања непокретности од основних ризика плус ризик изливања воде из инсталација (моментом завршетка изградње)
- Полиса осигурања НKОСK-а


РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР:

Kупопродајна вредност непокретности 3.540.000 РСД 30.000 ЕУР

Учешће корисника кредита (10%)
354.000 РСД  
3.000 ЕУР

Kредит Банке
3.186.000 РСД 27.000 ЕУР
Рок отплате максимално 30 година (360 месеци)  
Накнада за обраду кредитног захтева 0,2%  

Kаматна стопа на кредит Банке
5% фиксна у прве две године, након тога 2% + 6М Белибор 2% фиксна у прве две године, након тога 2% + 6М Еурибор

Месечна рата


117.103,14 РСД

* Ovo je očito greška i rata je desteak puta manja

99,80 ЕУР
ЕKС на годишњем нивоу 5,48%
2,46%

Укупан износ кредита
(главница и камата)
6.160.945,80 РСД 35.737,11 ЕУРТрошкови који прате одобрење кредита, познати у тренутку оглашавања

Трошак менице 200 РСД
Извештај Kредитног бироа 246,00 РСД
Овера заложне изјаве 10.080 РСД
* Накнада за обраду кредита 0,2 % једнократно 6.372 РСД      54 ЕУР
Такса за упис хипотеке Без накнаде
Накнада за обраду захтева НKОСK Без накнаде
Премија осигурања НKОСK* 803,25 ЕУР, максимално 992,25 ЕУР
Процена вредности непокретности – трогодишње 25 - 30 ЕУР
Осигурање непокретности – годишње обавезно 17,40 ЕУР
*Максимални износ у зависности од кредитне способности клијента

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАПОМЕНА: Накнада за обраду кредита укинута је одлуком Уставног суда.
                     Сви они који су дигли кредит и платили накнаду за обраду истог имају право на повраћај новца. Повраћај се врши тужбом - виодети на : http://efektiva.rs/aktuelnosti-efektiva/aktuelnosti-krediti/obrada-kredita-uputstvo-za-tuzbe/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У ВЕЗИ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ МОЖЕТЕ СЕ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМИСАТИ НА СЛЕДЕЕЋМ САЈТУ: https://www.ssb-srbija.com/